Skallebjerg grusgrav på Fyn

Grav nr. 612
Skallebjergvej, DK-5683 Hårby
Tel. +45 20 68 20 12

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.30-15.30
Fredag kl. 6.30-14.00

Priserne er gældende fra 2. januar 2019 — Hent printervenlig prisliste (pdf 74 Kb)

Vare nr. Varegruppe Sortiment Kr./m3 Sigteanalyse/Varedeklaration
Vasket materialer:
002024 * Betonsand, klasse E 0/2 47,00
002041 * Betonsand, klasse P 0/4 47,00
027331 * Perlesten, klasse P 4/8 150,00
025451 * Ærtesten, klasse P 8/16 150,00
023511 * Nøddesten, klasse P 16/32 150,00
021560 Singels 32/64 139,00
017000 Støbemix 0/8, 0/16 117,00
066080 Filtergrus 0/8 88,00
Tørharpet materialer:
012085 Bundsikring kv. I 0/8 43,00
012086 Bundsikring kv. II 0/8 43,00
005060 Tørharpet 0/6 0/6 57,00
014000 Kørestabilt grus 0/32 - 0/64 116,00
Uspecificeret materiale:
043000 Fyldsand Uspecificeret 25,00
Muldjord:
089000 Muldjord, ubearbejdet 71,00
090000 Sandmuld, harpet 114,00

 

Alle priser er ekskl. moms, råstofafgift og variabel miljøafgift. – Råstofafgift er kr. 3,00/tons og kr. 5,00/m3 – Variabel miljøafgift er i øjeblikket 4% af nettoprisen.

* Betonmaterialer der er CE mærkede er under overvågning af BVC iht. DS/EN 12620 og DS 2426.
** Vejmaterialer opfylder kravene iht. DS/EN 13285 & DS/EN 13242.