Andholm grusgrav på Sjælland

Grav nr. 627
Bodumvej 1, DK-6230 Rødekro
Tel. +45 22 23 65 25

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.00-16.00
Fredag kl. 6.00-15.00

Vare nr. Varegruppe Sortiment Kr./ton Sigteanalyse/Varedeklaration
Vaskede materialer:
012085 ** Bundsikring, kv.l 0-2 25,00
027331 * Perlesten, klasse P 4-8 89,00
027332 * Perlesten, klasse M 4-8 125,00
025451 * Ærtesten, klasse P 8-16 91,50
025452 * Ærtesten, klasse M 8-16 125,00  
023511 * Nøddesten, klasse P 16-32 79,00
027300 Perlesten 2-8 79,00  
031610 Blandet sten 32-150 85,00
033710 Bundsten 150-300 250,00
017000 Støbemix 0-8, 0-16 63,50
070000 Stenmel 85,00
066080 Filtergrus 0-8 60,00
066250 Filtergrus (hønsegrus) 1-4 14,50  
066300 Filtergrus 2-8 89,00
034000 Kampesten 300,00
043000 Fyldsand 0-2 25,00
Tørharpede materialer:
012086 ** Bundsikring kv. ll 0-8 25,00
011186 ** Stabiltgrus kv. ll 0-32 65,00
071000 Skærver 0-32 88,50
014180 Kørestabilt 0-32 58,00
Muldjord:
089000 Muldjord, ubearbejdet 40,00
090000 Harpet muld 69,00
087000 Harpet sandmuld 59,00
Jordfyld:
082000 Modtages ikke

 

Alle priser er ekskl. moms, råstofafgift og variabel miljøafgift. – Råstofafgift er kr. 3,00/tons og kr. 5,00/m3 – Variabel miljøafgift er i øjeblikket 4% af nettoprisen.

* Betonmaterialer der er CE mærkede er under overvågning af BVC iht. DS/EN 12620 og DS 2426.
** Vejmaterialer opfylder kravene iht. DS/EN 13285 & DS/EN 13242.