Nymølles logo

Nye regler for bestemmelser af finstofkvalitet

I dec. 2016 udgav Vejdirektoratet ny ABB for Stabilt grus og Bundsikrings-grus. I de nye retningslinjer er kravet til SE afløst af et krav til Methylenblåbestemmelse.

Læs mere

Godt naboskab skilt

Godt naboskab

Det forpligter at være Danmarks største råstofindvinder. Godt naboskab kræver gensidig indsats, vilje til dialog og vilje til at...

Læs mere...

Ole Nørklit taler om graveområder

Nye graveområder

Vi er altid på udkig efter nye graveområder. Du er velkommen til at kontakte Kent Thornberg på telefon 4655 0407

Se filmen med Ole Nørklit

Den fynske vandring

Når området skal reetableres

Når en grusgrav er tømt for råstoffer, så skal området reetableres. Nogle gange skal området bruges som rekreativt område...

Se filmen