Ny miljøvaredeklaration for Hedehusene grusgrav

nyhed

I fremtiden vil flere og flere byggeprojekter skulle redegøre for deres samlede ressourceforbrug. For at kunne gøre dette kræves Miljøvaredeklarationer (EPD:Environmental Product Declaration) for alle delkomponenter herunder for de anvendte sand, grus og sten produkter.

Miljøvaredeklarationer/EPD’er vil i den kommende tid blive udarbejdet for alle vores grusgrave, og vil kunne downloades under den givne grusgrav eller på EPD Danmarks hjemmeside. https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/nymolle-stenindustri-a-s/.