Forhistoriske fund i Hedehusene

Spændende grave fundet

Foto: Katrine Ipsen Kjær / ROMU

Det nyeste område, hvor vi skal grave efter råstoffer til anlægs- og byggeindustrien, ligger i området tæt på Roskilde.

Inden vi begynder at fjerne muldjorden, for at kunne grave efter råstofferne, udfører vi altid en kontrolgravning i mulden. Det sikrer os, at vi ikke graver spændende forhistoriske fund væk. Ved at grave render med 15 meters afstand får vi et godt overblik over, hvad området byder på.

”Vi lægger store kræfter i at give arkæologerne muligheder for at tjekke de områder, vi begynder at grave på, og indimellem bliver der også fundet spændende forhistoriske fund”, siger Ole Nørklit.

På pladsen i Hedehusene er der netop fundet en (gravhøj) fra bondestenalder og bronzealderen. Arkæolog Katrine Kjær lægger ikke skjul på, at det er en spændende gravplads, der er blevet fritlagt. Skeletter fra fire personer er fundet i den ene hellekistegrav, som er en grav bygget op af flade sten, der står på højkant. En af de gravlagte havde fået en flintdolk med som gravgave. Endnu en stengrav blev fundet, hvor den gravlagte havde fået en bronzearmring med i graven. Fundet af en bronzeklinge ved graven, bronzearmbåndet og flintdolken, samt selve hellekistens opbygning tidsbestemmer pladsen til at være mellem 3.500 til 4000 år gammel. Bronzealderen er tiden mellem sten- og jernalderen. Arkæologernes gravearbejdet på pladsen afsluttes midt på sommeren.

Læs mere om fundet på ROMUs hjemmeside