Nyt anlæg i Haldum grusgrav mindsker vandspild og sikrer effektivt energiforbrug

Nyt anlæg i Haldum

Det nye sorteringsanlæg i Haldum grusgrav, der mindsker vandspild og har et mere effektiv energiforbrug. Råstofferne der kører igennem sorteringsanlægget i Haldum grusgrav bliver blandt andet brugt til udvidelse af vejen mellem Bering og Beder, og til et byggeprojekt i Aarhus Centrum.

Haldum grusgrav i Jylland har fået et nyt og miljøvenligt anlæg til at knuse og sortere sten. Anlægget mindsker vandspild og har et mere effektivt energiforbrug. Ambitionen er en grønnere og mere miljøvenlig indvinding af råstoffer. Og så er anlægget desuden lydsvagt, så naboerne bliver beskyttet mod støjgener.

Eksempler på Nymølle Stenindustriers øvrige miljøinitiativer

  • Vi beskytter jord og grundvand. Vi anvender ikke miljøfremmede stoffer til ukrudtsbekæmpelse eller støvbekæmpelse i vores råstofgrave.
  • Vi måler på dieselforbrug og sammenholder dette med gummigedens kørecomputer for at sikre den mest økonomiske og miljørigtige kørsel.
  • Vi genbruger vand, så vi minimerer den mængde grundvand, der skal pumpes op af jorden.
  • Vi efterbehandler mange steder vores grusgrave til grønne områder, hvilket mindsker udledning af gødning og pesticider til jorden. Vi er pt. oppe på et område svarende til ca. 1.190 fodboldbaner.

Nymølle Stenindustrier tager løbende nye initiativer, der har til formål at beskytte natur og miljø i og omkring virksomhedens grusgrave og mindske gener for naboerne. Det er det nye sorteringsanlæg i Haldum grusgrav et eksempel på.

Anlægget bliver brugt til at vaske, knuse og sortere de sten, der bliver gravet op i grusgraven, så de kan blive brugt til forskellige typer af grus og andre materialer til byggeri og anlægsarbejde.

Palle Willer Svendsen, der er regionschef for Sjælland/Fyn, og Preben Bodin, der er regionschef for Jylland, har begge spillet en nøglerolle i anskaffelsen af det nye anlæg. Palle Willer Svendsen stod for indkøb og opsætning, mens Preben Bodin har ansvaret for driften og tilpasningen af anlægget.

Om indkøbet fortæller Palle Willer Svendsen, at der var flere vigtige hensyn, det nye anlæg skulle leve op til – blandt andet hensyn til naboerne, som skal skånes for støj- og støvgener, men særligt også til miljøet.

”Haldum grusgrav ligger i et område, der er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og derfor gør vi også alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi sparer på vandet. Det nye anlæg genbruger omkring hele 75 procent af vandet, der bliver brugt til at vaske råstofmaterialerne – og det faktum var helt afgørende for os, da vi skulle vælge nyt anlæg”, fortæller Palle Willer Svendsen og fortsætter:

”Anlægget kører desuden på strøm fremfor dieselgeneratorer og er dermed langt mere energieffektivt. Skiftet fra diesel til strøm betyder også, at risikoen for forurening af jorden og grundvandet mindskes.”

Beskytter naboer mod støj

Det nye sorteringsanlæg i Haldum grusgrav har været i drift i fire måneder, og Preben Bodin, der er ansvarlig for driften af anlægget, fortæller, at de første gevinster allerede er høstet – både i forhold til miljøet og til naboerne. Allerede nu kan det for eksempel ses på dieselforbruget i grusgraven, at det nye anlæg kører på strøm og er placeret centralt, så køretøjerne i grusgraven har kortere afstand til anlægget. Det skærmer samtidig naboerne for støj.

”Lydmæssigt er det en kæmpe fordel, at sorteringsprocessen nu er samlet på ét centralt placeret anlæg i grusgraven. Derudover støjer det nye anlæg mindre, fordi skakterne er beklædt med gummi, og transportbåndene er smallere end normalt, så hastigheden på stenenes tur gennem anlægget nedsættes. Det reducerer støjen til et minimum, og man kan endda stå ved siden af anlægget og føre en helt normal samtale,” siger Preben Bodin og fortsætter:

”De smallere transportbånd betyder også noget i forhold til slitage. For når transportbåndene kører langsomt, så bliver de også mindre slidt, og sliddelene skal ikke skiftes lige så hyppigt. Det er også en miljøgevinst”.

Han peger desuden på, at det nye sorteringsanlæg kan måle mængden af de forskellige råstoffer, som kører igennem maskinen. Det betyder, at Nymølle Stenindustrier til enhver tid ved, hvor meget de producerer af de forskellige typer af råstoffer.

”Det giver et bedre overblik, når kunderne ringer og skal bruge materialerne,” siger Preben Bodin.

Et væsentligt skridt i en mere miljøvenlig retning

Ifølge Paller Willer Svendsen har Nymølle Stenindustrier som en af de største aktører i råstofbranchen i Danmark stort fokus på, hvordan virksomheden kan bidrage til en mere bæredygtig råstofindvinding. Derfor kommer Nymølle Stenindustrier også til at investere i mange flere miljøvenlige maskiner fremadrettet.

”Anlægget er helt klart endnu et skridt i en mere miljøvenlig retning for Nymølle Stenindustrier. Vi vil gerne videre ud ad den vej og tænke mere på miljø, ressourcer og natur, når vi graver. Derfor er der ingen tvivl om, at vi vil kigge i retning af nye, grønne løsninger efterhånden, som vi skal udskifte vores maskiner,” siger Palle Willer Svendsen.