En naturlig løsning

Når gravningen er afsluttet, og en grusgrav er tømt, skal arealet efterbehandles. Også her er NS sit ansvar bevidst. I samarbejde med Landskabsarkitekter, har NS mange års erfaring i at lave efterbehandling der er til gavn for eftertidens flora, fauna og som har store rekreative værdier.

Et godt eksempel er naturparken tæt ved København, hvor NS sammen med I/S Hedeland har skabt et enestående rekreativt område. Her er det lykkedes ved omtanke og planlægning at give storbyens befolkning mulighed for en naturoplevelse, de sent vil glemme.

Sten og grus - Et dansk råstof

Da istidens gletchere trak sig tilbage for 15000 år siden, efterlod de store mængder af sten og grus. Vi danskere har altid forstået at udnytte disse forekomster – lige fra oldtidsvejens stenbro til nutidens imponerende byggerier.

Der bruges store mængder. Som i den øvrige industrialiserede verden bruger hver dansker i gennemsnit 7 tons årligt.

Og sten og grus går aldrig af mode.

Hvert år ruller mellem ca. 5 og 9 mill. tons sten og grus ud fra NS's grusgrave. Det placerer NS som en af de største grusindustrier i Danmark.

harpet sandfyld

Afhængig af, hvilke materialer kunderne ønsker, oparbejdes råstofferne til de færdige produkter. Klar til at indgå i Betonkonstruktioner, asfalt, vejanlæg, anlægsprojekter, drænlag, filtre mv.

Alt sker under effektiv kontrol af NS's eget geolaboratorium, der nøje overvåger, at kunden får den kvalitet, der forlanges. Flere standardprodukter leveres med varedeklaration – øvrige dokumenteres efter kundens ønske.

NS's kvalitetsstyring er overvåget af Bureau Veritas Certification (BVC).