Pige går langs søen
Udsigt over søen

I området er der skabt tre søer, der er velegnet til badning, fiskeri og hvor fuglelivet trives. Et stisystem gør området ideelt til vandreture og cykling. Hele området er på 96 ha og støder op til Hyrdehøjskovene i øst og Lyngageren mod vest.

Da den midterste af søerne har en dybde på helt op til 18 meter, vil den sandsynligvis være isfri om vinteren og tilbyde gode muligheder for vinterbadning.

Da der skal benyttes råstoffer til alt byggeri og udbygning af infrastruktur, er udvinding af råstoffer nødvendigt.

Hele processen fra råstofindvindingen til den afsluttende efterbehandling, er et glimrende eksempel på et offentligt privat samarbejde, hvor Roskilde kommune tidligt var med i planlægningen omkring modellering af terrænet og den fremtidige brug af arealerne.

lille hus ved søen
Ænder ved søbredden

Alle er velkommen

Arealerne er i dag overdraget til Naturstyrelsen, som står for driften og den fremadrettede udvikling af Lynghøjsøerne til gavn og glæde for borgere fra nær og fjern. Alle er velkommen til at benytte området med respekt for dyre- og plantelivet.