Spændende jernalderbebyggelse fundet

Spændende jernalderbebyggelse fundet

Det er arkæolog Rasmus Birch Iversen der står for udgravningen

I vores grusgrav ved Haldum nord for Aarhus er vi ved at udvide arealet, og her har vi i samarbejde med Moesgaard Museum undersøgt området for bebyggelse fra en svunden tid.

”Vi har fundet en bebyggelse, der kan dateres til 3-400 årene efter Kristus, og byggestilen ligger i tråd med byggeskikken her i området fra jernalderen. Der er også tegn på at denne bebyggelse er etableret på en eksisterende bebyggelse, der måske går tilbage til den sene bronzealder eller tidlige jernalder (600-300 f.Kr.)” siger Rasmus. På området der undersøges, er stolpehuller de mest synlige spor efter bebyggelsen. De danner tilsammen strukturer af huse og omgivende hegn fra omkring fire gårde.

”I dag er der kun sporene efter de nedgraves stolper tilbage af, hvad der engang var gårde med indhegnede gårdspladser på 1.-2.000 m2, langhuse med stalde på typisk 30 meters længde og 10-15 meter lange mindre huse.” Et af de mindre er meget fint bevaret. ”Vi regner med at finde forkullede korn i jorden fra stolpehullerne, der kan fortælle os, hvilke afgrøder, man dyrkede på dette tidspunkt i jernalderen. Fra andre pladser ved vi, at det nok især var byg og rug, man dyrkede.” Arkæologerne har allerede fundet indirekte spor af dyrkning i form af en drejekværn af sten. ”Det er en teknologisk forbedring de gamle skubbekværne, som man indførte efter romersk forbillede i løbet af 200-årene, så det er et fint fund”, siger Rasmus Birch Iversen.

Udgravningerne ved Haldum er ved at være slut for i år, men det er meningen at arbejdet genoptages til foråret. Det kræver stor erfaring og tålmodighed at gennemsøge og finde spor fra fortiden. Vi er glade for samarbejdet med Moesgaard Museum, så vi ved fælles hjælp kan åbne for de historiske fund, inden vi påbegynder indvindingen af råstoffer til bygge– og anlægsindustrien.