Hedehusene grusgrav

Fakta om Hedehusene grusgrav:

  • Hedehusene grusgrav er Danmarks største. Den har eksistereret som grusgrav i over 100 år.
  • Sidste år blev der udgravet over 1 million m3 grus fra Hedehusene Grusgrav.
  • Gruset bliver brugt til byggeprojekter i Københavnsområdet og på Sjælland, f.eks. nye supersygehus ved Hillerød, Kronprinsesse Marys bro, Københavns Metro og byggeriet af letbanen.
  • Når gravearbejdet er færdigt, kan borgerne se frem til nye cykelstier og bedre adgang til Hedeland Naturpark med flere rekreative og naturskønne områder.

Ny tilladelse sikrer grus til byggeriet på hele Sjælland, nye cykelstier og rekreative områder til borgerne Regionsrådet i Region Sjælland har nu godkendt en ansøgning om udvidelse af den sydlige del af Hedehusene grusgrav. Nymølle Stenindustrier A/S, der står for råstofindvindingen, kan dermed fortsat levere kvalitetsgrus til byggeriet på hele Sjælland. Borgerne kan se frem til naturskønne og rekreative områder, når udgravningen er færdig.

I går godkendte Regionsrådet i Region Sjælland en ansøgning fra Nymølle Stenindustrier A/S om udvidelse Hedehusene grusgrav, hvor over 100 folk - alt fra geologer til maskinførere - har deres daglige gang. Det er den sydlige del af grusgraven, der nu udvides i et område, der har været udlagt til graveområde i 25 år. Det betyder, at Nymølle Stenindustrier A/S fortsat kan levere grus- og stenprodukter i høj kvalitet til byggeri og infrastruktur over hele Sjælland.

Og når de sidste lastbiler forlader grusgraven med det sidste grus, kan borgerne se frem til blandt andet nye cykelstier og bedre adgang til Hedeland Naturpark med flere rekreative og naturskønne områder. Ikke mindst på baggrund af de aftaler, der er indgået med Roskilde Kommune og I/S Hedeland i løbet af processen. For det er ikke givet på forhånd, at en grusgrav bliver omdannet til fx et naturskønt område med offentlig adgang. Det er et resultat af et tæt samarbejde mellem lokale aktører.

”Vi er glade for, at vi nu kan fortsætte med at levere grus af en kvalitet, der desværre ikke findes så meget af i Danmark. Det er godt nyt for byggeriet. Men det er også godt nyt for borgerne, der kan se frem til, at området i syd bliver omdannet til et naturskønt og rekreativt område, når vi efter ca. 8 år er færdige med udgravningen,” siger direktør for Nymølle Stenindustrier A/S, Ole Nørklit og fortsætter:

”Faktisk er Nymølle Stenindustrier den råstofvirksomhed i Danmark, der afgiver mest jord til naturformål og rekreativt, offentligt brug. I alt har vi afgivet et område på mere end 850 hektar svarende til 1.190 fodboldbaner, og inden for 8-10 år kommer der yderligere over 150 hektar til”.

De steder, hvor Nymølle Stenindustrier har grusgrave, arbejder virksomheden aktivt for et godt naboskab og har fokus på at mindske gener fra grusgravning. ”I den periode, hvor gravearbejdet står på i Hedehusene grusgrav, vil vi være meget opmærksomme på at tage hensyn til vores naboer og fortsat prioritere højt at mindske generne fra støj og støv. Det er helt i tråd med de mange forebyggende tiltag, vi løbende har gennemført i og omkring grusgraven.”

Gode løsninger i samarbejde med lokale aktører

Ansøgningsprocessen for den sydlige del af grusgraven har taget over 2 år, og Nymølle Stenindustrier har undervejs deltaget i et dialogforum med blandt andet Vindinge Lokalråd for at finde gode lokale løsninger for udvidelsen af Hedehusene grusgrav.

”Vi sigter altid mod at blive en del af en god samlet løsning, samtidig med, at vi har et hensyn til både vores almindelige drift og de mange byggeprojekter, der er afhængige af grus fra netop vores grusgrave. Derfor har vi også haft stort fokus på at lytte, inddrage og drøfte sagen med lokale aktører, deltaget i borgermøde og stillet os til rådighed for alle aktører, der ønsker dialog,” siger Ole Nørklit.

Forslaget om den nye adgangsvej til den sydlige del af grusgraven er f.eks. blevet til i samarbejde mellem Nymølle Stenindustrier, Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, I/S Hedeland og Region Sjælland. Her har alle parter på teknisk niveau belyst og gennemdrøftet mulighederne for at finde frem til den bedste løsning.

”Vi er rigtig glade for, at det lykkes at finde en god samlet løsning, hvor adgangsvejen kommer til at genere færrest mulige borgere og kører uden om Vindinge samtidig med, at udgravningen kan hænge sammen økonomisk,” siger Ole Nørklit.