Udlevering af materialer pr. 01.02.2018 sker fra Katholm Havn.

Katholm grusgrav i Jylland

Grav nr. 658
Nymandsvej 16H, DK-8444 Balle
Mobil +45 22 23 65 10

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.00 -16.00
Fredag kl. 6.00 -13.00

     
Vare nr. Varegruppe Sortiment Kr./ton Sigteanalyse/Varedeklaration
Vaskede materialer:
021560 Singels 32-64 50,00
060040 Vasket sand 0-4 36,00  
Tørharpede materialer:
012085 Bundsikringssand kv.l 0-8 26,00
012086 Bundsikringssand kv.ll 0-8 26,00
027331 * Perlesten, klasse P 4-8 75,00
025451 * Ærtesten, klasse P 8-16 75,00
023511 * Nøddesten, klasse P 16-32

75,00

066000 Filtergrus 0-8

65,00

 
033000 Bundsten 35-80 70,00
034000 Kampesten (kalk & flint) 200-600 70,00
014000 Kørestabilt 0-40 45,00
Tørharpede, delvist knuste materialer:
011186 ** Stabilt grus kv.ll 0-32 50,00

 

Alle priser er ekskl. moms, råstofafgift og variabel miljøafgift. – Råstofafgift er kr. 3,00/tons og kr. 5,00/m3 – Variabel miljøafgift er i øjeblikket 4% af nettoprisen.

* Betonmaterialer der er CE mærkede er under overvågning af BVC iht. DS/EN 12620 og DS 2426.
** Vejmaterialer opfylder kravene iht. DS/EN 13285 & DS/EN 13242.