Danmarks største grusgrav leverer grus til byggeriet på hele Sjælland

Hedehusene grusgrav

Hedehusene grusgrav ved Roskilde

I over 100 år er der blevet gravet efter grus i området omkring Hedehusene grusgrav ved Roskilde. Her finder man noget af det bedste grus i hele Danmark. Grus er nemlig ikke bare grus. Og dansk byggeri og infrastruktur er afhængig af grus i forskellig kvalitet. Tag med en tur i Danmarks største grusgrav.

Klokken er fem i Danmarks største grusgrav. Den første vandingsvogn starter op og kører ud i grusgraven. Alle veje og andre områder, der kan støve, skal vandes. Det er det mest effektive bekæmpelsesmiddel mod støv og er med til at sikre, at naboerne til grusgraven oplever færrest mulige gener. På en tør dag kører vandingsvognen ud flere gange. Og sådan en dag er det i dag.

Over 100 mænd og kvinder har deres daglige gang i Hedehusene grusgrav ved Roskilde. Alt fra geologer og produktionspersonale til lastbilchauffører, der skal køre gruset fra grusgraven til byggepladser i Københavnsområdet og på Sjælland. Fra kl. 6 begynder de første lastbiler at forlade grusgraven med grus, der blandt andet bliver brugt til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, Københavns Metro og byggeriet af Hovedstadens Letbane.

Fakta om Hedehusene grusgrav:

  • Hedehusene grusgrav er Danmarks største. Den har eksistereret som grusgrav i over 100 år.
  • Sidste år blev der udgravet omkring 2 mio. tons grus fra Hedehusene Grusgrav.
  • Gruset bliver brugt til byggeprojekter i Københavnsområdet og på Sjælland, f.eks. nye supersygehus ved Hillerød,, Københavns Metro og byggeriet af letbanen

Mammuttænder og et usædvanligt højt indhold af sten

Området ved Hedehusene grusgrav har været grusgrav i over 100 år, og det er der en rigtig god grund til. Her finder man grusaflejringer med et usædvanligt højt indhold af sten. Disse grusaflejringer er afsat af vældige smeltevandsfloder under den sidste istid og dækker et kæmpe område fra Roskilde vest og helt til Hedehusene i øst. Området rummer noget af Danmarks bedste grus.

”Råstofforekomsten i Hedehusene grusgrav har en fremragende sammensætning. Det betyder, at vi kan producere en bred vifte af sand-, grus-, og stenprodukter i høj kvalitet. Produkterne kan anvendes til rigtig mange forskellige formål f.eks. fundering, vejbygning, anlægsopgaver, samt som tilslag til asfalt- og betonproduktion” siger geolog Kent Grimm Thornberg, der er teknisk chef og råstofchef for Nymølle Stenindustrier.

I grusgravens historie er der fra tid til anden dukket fossiler op under gravearbejdet, der minder Nymølle’s geologer og maskinførere om, at deres arbejde også er et blik ind i fortiden. De mest almindelige fossiler man kan finde i grusgraven, er forsteninger af søpindsvin; men der er også gjort mere spektakulære fund som eksempelvis en mammut stødtand på hele 126 cm.

Grusaflejring

Produktion der tager hensyn til naboer

Tunge maskiner. Produktionsanlæg og stenknusere, og lange transportbånd, der sorterer, oparbejder og fordeler det udgravede grus ud i forskellige produkttyper. Der er et højt aktivitetsniveau i Hedehusene grusgrav, mens arbejdet står på frem til kl. 17 i hverdagene.

Derfor er der også stablet udtjente skibscontainere tæt op ad de mest støjende anlæg og maskiner, der effektivt dæmper støjen. Det er et af mange initiativer, Nymølle har sat i værk for at tage hensyn til omkringboende borgere.

Støjvæg

Netop hensynet til naboerne er det springende punkt i Kodeks for godt naboskab, som Nymølle Stenindustrier sammen med blandt andre Danske Regioner, Danske råstoffer og Dansk Industri har været med til at udvikle.

”Kodekset baserer sig på dialogbaseret sameksistens med vores naboer. Og skulle der opstå problemer undervejs i processen, søger vi efter gode løsninger i dialog mellem naboer, myndigheder og virksomheder,” siger Kent Grimm Thornberg, der samtidigt gør opmærksom på, at naboerne har gode ting at se frem til.

I takt med at gravearbejdet gøres færdigt, bliver områderne nemlig i vid udstrækning efterbehandlet til områder med natur og rekreative udfoldelsesmuligheder. Ved Hedehusene grusgrav er tidligere udgravede områder blandt andet blevet til Hedeland naturpark, hvor der i dag er søer, amfiteater, mountainbike-stier, ridestier og skibakke. Og det er da også planen, at en stor del af de områder, hvor der graves grus i dag, skal overgå til naturparken i fremtiden.

Læs mere om, hvordan Nymølle arbejder med efterhandling og naturområder i denne artikel.