Katholm grusgrav i Jylland

Grav nr. 658
Nymandsvej 16H, DK-8444 Balle
Mobil +45 22 23 65 10

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.00 -16.00
Fredag kl. 6.00 -13.00

Vare nr. Varegruppe Sortiment Kr./ton Sigteanalyse/Varedeklaration
Vaskede materialer:
060040 Vasket sand 0/4 28,00
048270 Grus 2/4 75,00
066000 Filtergrus, VD 0/4, 0/8 55,00
021560 Singels 32/64 50,00
027331 * Perlesten kl. P 4/8 65,00
025451 * Ærtesten kl. P 8/16 94,00
023511 * Nøddesten kl. P 16/32 70,00
017000 Støbemix 0/8, 0/16 65,00
027337 Perlesten, lyse 4/8 75,00
023517 Nøddesten, lyse 16/32 70,00
Tørharpede materialer:
012085 Bundsikringssand kv.l 0/8 22,00
012086 Bundsikringssand kv.ll 0/8 22,00
033000 Bundsten 70,00
034000 Kampesten (kalk & flint) 70,00
036000 Katholmsten 55,00  
014000 Kørestabilt 0/40 45,00
Tørharpede, delvist knuste materialer:
011185 Stabilt grus kv.l 0/32 58,00
011186 ** Stabilt grus kv.ll 0/32 48,00

Alle priser er ekskl. moms, råstofafgift og variabel miljøafgift. – Råstofafgift er kr. 3,00/tons og kr. 5,00/m3 – Variabel miljøafgift er i øjeblikket 4% af nettoprisen.

* Betonmaterialer der er CE mærkede er under overvågning af BVC iht. DS/EN 12620 og DS 2426.
** Vejmaterialer opfylder kravene iht. DS/EN 13285 & DS/EN 13242.