Andholm grusgrav på Sjælland

Grav nr. 627
Bodumvej 1, DK-6230 Rødekro
Tel. +45 22 23 65 25

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 6.00-16.00
Fredag kl. 6.00-15.00

Vare nr. Varegruppe Sortiment Kr./ton Sigteanalyse/Varedeklaration
Vaskede materialer:
002024 * Betonsand, Klasse E 0/2 25,00
012085 ** Bundsikring, kv.l 0/2 15,00
027331 * Perlesten, klasse P 4/8 79,00
025451 * Ærtesten, klasse P 8/16 91,50
023511 * Nøddesten, klasse P 16/32 79,00
021600 Singels 32/100 83,00
033000 Bundsten 100/200 83,00
017000 Støbemix 0/8, 0/16 63,50
070000 Stenmel 82,00
066080 Filtergrus VD 0/8 54,00
066250 Filtergrus (hønsegrus) 1/4 14,50  
066280 Filtergrus 2/5-2/8 62,50
034000 Kampesten 338,00
043000 Fyldsand 0/2 14,00
Tørharpede materialer:
012086 ** Bundsikring kv. ll 0/8 15,00
011185 ** Stabiltgrus kv. l 0/32 63,50
011186 ** Stabiltgrus kv. ll 0/32 59,00
071000 Skærver 0/32 88,50
014180 Kørestabilt 0/32 52,00
Muldjord:
089000 Muldjord, ubearbejdet 27,00
090000 Harpet muld 59,00
087000 Harpet sandmuld 40,00
Jordfyld:
082000 Modtages ikke

 

Alle priser er ekskl. moms, råstofafgift og variabel miljøafgift. – Råstofafgift er kr. 3,00/tons og kr. 5,00/m3 – Variabel miljøafgift er i øjeblikket 4% af nettoprisen.

* Betonmaterialer der er CE mærkede er under overvågning af BVC iht. DS/EN 12620 og DS 2426.
** Vejmaterialer opfylder kravene iht. DS/EN 13285 & DS/EN 13242.